2 ”Uly ýarag sepiji XF1116-01

Gysga düşündiriş:

 • Material:Garyndy + bürünç
 • Ölçegi:2 ″ aýal BSP
 • Iş basyşy:2-5bar
 • Burun ululygy:12,14,16,18,20mm
 • Maks Spreý radiusy:43 m
 • Akym nyrhlary:9.5 - 39,4 m3 / sag

 • Haryt:XF1116-01
 • Qty / CTN: 5
 • Tom.CTN:0.0998
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  “Greenlake” suwaryş öndürijisi “Top5 China Suwaryş Üpjün edijisi” diňe suwaryş satyjylaryna satýar we ahyrky ulanyjylara göni satmaýar.

  Önümiň beýany
  Örän uly pudak tejribesi bilen, ýokary hilli Orta göwrümli ýagyş ýaragyny söwda, paýlamak we üpjün etmek bilen meşgullanýarys.Biziň hödürleýän ýagyş ýaragymyz ekinleri we gök önümleri suwarmak üçin giňden ulanylýar.Teklip edilýän ýagyş ýaragy, satyjylarda ultra-döwrebap tehnikalaryň kömegi bilen iň ýokary hilli çig mal bilen takyk öndürilýär.Mundan başga-da, berlen ýagyş ýaragy howandarlarymyzyň talaplaryna laýyklykda dürli aýratynlyklarda bar.Aýratynlyklary: performanceokary öndürijilik Az hyzmat ediş Poslama garşylyk Programma: Ekin meýdanlaryndaky şeker, hoz, bugdaý we ş.m. Çaý meýdanlary we kofe plantasiýasy Tozany basmak Greenaşyl öri meýdanlary Sport meýdançasy Golf kurslary Aýratynlyklary: 29 M çenli aralyk 1 BSP aýal sapak birikmesinde bar tegelek we doly tegelek düzedişler Birmeňzeş ýagyşy üpjün etmek üçin sazlanylýan jet döwüjisi, dürli programmalar üçin dürli ululykdaky çalyşýan burunlar bilen enjamlaşdyrylan BIS tassyklanan ISI bellendi.
  Goýmalar
  Ekin meýdanynda şeker, ýer hozy, mekgejöwen, bugdaý, gram we impuls
  Çaý meýdanlary we kofe plantasiýasy
  Tozany basmak
  Greenaşyl öri meýdanlary
  Sport meýdançasy
  Golf meýdançalary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň