Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Suwaryş öndürijisi ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndürijiniň we söwda kompaniýasynyň birleşmesi.85% önüm öz zawodymyzda öndürilýär we daşary ýurtlarda öz hünärmenler toparymyz bar.Biz bilen habarlaşyň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Mugt nusgalar berip bilersiňizmi?

Mugt nusgalar bar, diňe ýük bahasyny töleýärsiňiz.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Sprinkler we klapan: 1 * 40HQ konteýner üçin 30 gün töweregi.
Damja lentasy we esbaplar: 1 * 40HQ konteýner üçin takmynan 15 gün.

Satuwdan soňky hyzmatyňyz hakda näme?

Hil meselesi barada 24 sagadyň dowamynda jogap berip bileris.
Pul gaýtaryp bereris ýa-da önümleri çalşarys

Siz bilen nädip habarlaşmaly?

Whatsapp: 0086 186 6781 6531
E-mail:sales01@cnseninger.com
Weçat: 0086 186 6781 6531

Iň gowy baha gerekmi?